Yazı Detayı
16 Ağustos 2020 - Pazar 22:42
 
İHVAN-I ‘?’
Rıdvan Yener
ridvanynr@gmail.com
 
 

Din ve toplum üzerine araştırmalar yapan Fransız Prof. Jacques Rollet'in ifadesiyle "İslamiyette şiddet yok. Teröristler İbn-i Teymiyye'nin fikirlerini referans alıp, yörüngelerini buna göre çizen Hasan El-Benna, S. Kutub, Mevdudi gibi insanların fikirlerini pratiğe döktüler ve bugünkü radikal gruplar oluştu." (1)

 

1830'larda Cezayir'i işgal eden Fransa, Sultan 2. Mahmut'a karşı ayaklanan Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı destekleyerek Mısır üzerinde nüfuz kurmuştu. Sultan Mahmut İngiltere'den yardım istemeye mecbur kalmıştı. Böylece Tapınakçılar Fransa ile Mısır'ı, İngiltere ile de Osmanlı'yı kucaklarına almıştı.(2)

 

Fransız bir girişimci olan Ferdinand Lesseps 1854 ve 1856 yıllarında, Mehmed Ali Paşa'nın çocuğu Mısır Hidiv'i Sait Paşa'dan tüm ulusların gemilerinin geçebileceği bir kanal açılmasını sağlayacak bir şirket kurmak için imtiyazlar aldı.(3) Aslında Süveyş kanalı dünya ticaretinde açmış olduğu çığır sonraki dönemde Afrika'nın Avrupa tarafından sömürülmesine ilk adım olacaktı.

 

Mısır ilk dış borcunu 1862'de aldı ve 1876 yılı itibârıyla borç, 76 milyon pound oldu. Sadece Mehmed Ali Paşa'nın torunu Hidiv (Mısır Valisi) İsmail'in şahsi borcu 11 milyon pound civarındaydı.(4)

 

İflas eden hidiv, Fransız sermayesiyle 1869'da tamamlanan Süveyş kanalı hisselerini satışa çıkardı.

 

Artık İngiltere başvekili olan Disraeli, hemen Rothschild ailesine müracaat ederek Kanal Şirketinin yüzde 44'ünü satın aldı. İngiltere böylece Mısır'a ilk adımını attı. Ardından Mısır'ın borçları için İngiltere, Fransa ve İtalya'nın temsil edildiği milletler arası bir komisyon teşkil edildi ve 1876'da "Caisse de la dette publique" adında bir borçlar idaresi kuruldu. İki yıl sonra Mısır'ın gelirleri bu idarenin vasıtasıyla İngiltere ve Fransa'nın müşterek kontrolü altına girdi ve Rothschild ailesi bu idareye 8,5 milyon sterlin borç verdi. Lord Rothschild'e göre Mısır'da "İngiltere'nin gelecekte üstünlüğünün sağlanması gerektiği açıktı."(5)

 

İngiltere'nin Mısır işgaline dünya kamuoyu hazırlanması gerekiyordu. Bunun içinde Mısır'da İngilizlere karşı isyan başlamalıydı. 1820'de kurulan ve Mısır'da İslam içinde felaket olarak bilinen "Reform" hareketini ortaya çıkaran "Oxford hareketi" adı altında masonik yapı sahaya kendi elemanlarını sürdü. Aralarında Albert PİKE, devrin İngiltere başvekili Disraeli gibi isimleri barındıran Oxford Hareketi İngiliz İstihbarat ajanı Wifred Scawn Blunt eliyle Cemalettin Afgani'yi ileri sürdü.

1878'de Cromer Beyi Evelyn Broing başkanlığında kurulan komisyon Mısır Hidiv'i İsmail Paşa'yı elinddeki mülkleri halka satmaya, İngiltere ve Fransa himayesi altında anayasal bir hükümdarlık sürmeye ikna etti. Sinirlenen Mısırlılar isyan etti. İsyan, Cemalettin Afgani tarafından düzenlenmişti ve neticesinde İngiltere, "Süveyş kanalını koruma" bahanesiyle istilaya başlayıp sonunda Mısır'ı sömürge haline gitirdi.(6)

 

Cemaletti Afgani'nin sadık talebesi modernist İslam safsatasını ortaya atan Mason Abduh ve onunda talebeleri arasında enteresan bir şahsiyet vardı. Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî. Sââtî lakabı saat tamiri yapması ve satmasından geliyordu.(7) İlim sahibi bir karakterdi. Dikkati celbeden iki husus vardı: Birincisi, saatçilik genel olarak o dönemde Yahudi işi olarak bilinirdi. İkincisi ise İhvan-ı Müslimin'in kurucusu Hasan el-Benna'nın babası olmasıydı.

 

Mısırlı mezhepsiz Hasan el-Benna(8), Müslüman Kardeşler Cemiyetini 1928'de İsmailiye şehrinde kurmuştu.(9) Ki İsmailiye şehri Süveyş Kanalı Şirketi'nin merkezi olan yerdi. O dönem moda olan sosyalist fikirlere kapıldı. Cemiyeti Süveyş Kanalı Şirketinde çalışan 6 arkadaşı ile kurdu. Muhallim olmasından mülhem eğimin ne derece mühim olduğunu kavramış ve Mısır gençlerini kendi fikirleri doğrultusunda eğitmişti. 

 

Süveyş kanalı şirketi ile görüşüp, o dönem ciddi bir miktara tekamül eden 500 poundluk bir destek alarak cemiyetin merkezi olabilecek bir camii kurmuştu.(10)

 

Amerikalı Araştırmacı-Gazeteci Robert Dreyfuss "Humeyni'nin Tutsağı" kitabında "Müslüman kardeşler, bir Londra tasarımıdır." derken bazı şeyleri daha da aydınlatıyordu.

 

Benna çeşitli yöneticilere İslamî hassasiyetlere uymaları husunda nasihat mektupları yazarak ünlendi. Halk arasında popülaritesi artan Cemiyet üye sayısını artırıyordu. Aynı zaman da halktan yardım toplayarak bir taraftanda maddi sermaye oluşturmaya çalışıyorlardı. Gençlerden İzci hüviyeti altında milis kuvvetler teşkil edildi.(11)

 

Fikrî açıdan ise Benna'nın kimlerden etkilendiğini Mezhepsiz Aliya İzzetbegoviç(12)'in Akif Emre'ye verdiği röportajda Mason Abduh ve Reşit Rıza olarak ifade ediyordu.(13)

 

Ekseriyeti İtalyan Karbonari locasına kayıtlı Mason olan İttihat ve Terakki gibi İhvan da Genç İtalyan Hareketini referans alarak teşkilatlanmıştı. Böylece İttihat ve Terakki ile doğal bir münasebet zuhur etti.

İttihat ve Terakki'nin darbesi sonucu tahtından indirilen 2. Abdülhamid'den geriye kalan Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı bir anda sonlandırdılar. Yerine ise Teşkilat-ı Mahsusa adında bir yapı kurup bünyesine Mehmet Akif gibi ünlü şahsiyetleri kattılar.

 

Akif, özellikle İngilizlerlin Ortadoğu'da Merkezi sayılan Mısır'da Teşkilat-ı Mahsusa için çalışmıştı. Enteresan olan ise 2013'te Time Türk'ün yazarlarından Ömür Çelikdönmez'in kaleme aldığı yazıda ifade ettiği "İhvan-ı Müslimin'in kurulmasında Mehmet Akif'in çok büyük payı var"(14) ifadesiydi. Bilindiği gibi Mehmet Akif, Cemaletttin Afgani hayranı bir İttihatçıydı.

 

Osmanlı'nın son döneminde Arap diyarları İngiliz casusları kaynıyordu. Böyle bir devirde İngiliz ajanı Hempher, Muhammed bin Abdülvehhab'ın eliyle Suudi Arabistan'ın resmi ideolojisi olan Vehabiliği kurdu.(15) Vehabi zihniyeti İslâm'ın değer verdiği müesseseleri yerle bir ederken, Peygamberimizin hatıralarına savaş açarken Hasan el-Benna "İslamın ve Müslümanların bir umudu olarak ortaya çıkan"(16) gibi ifadelerle Suudi Arabistan'ı övüyordu. Zira Kral Abdülaziz'in elini öperken fotoğraf çekinmekten de sakınmamıştı.(17)

 

1948'de İngiliz yanlısı Mısır başbakanı Fehmi Nukraşî öldürüldü. İhvan bu işi üstlendi. 20 gün sonra Hasan el-Benna Cemiyettü'ş-Şübbâni'l-Müslimîn merkezinden çıkarken öldürüldü. Cemiyet bu suikastten Melik Faruk'u mesûl tuttu. Faruk, sefih ve güçsüz bir hükümdardı ancak Müslümanlara bir zararı mevcubahis değildi. İpler zaten İngilizlerin elindeydi. İngiliz İşgal İdaresi, hükümdar ile radikal Müslümanları karşı karşıya getirerek Mısır'ı kargaşaya sürükledi, böylece protektorayı devam ettirmeyi hedefliyordu.(18) Nitekim öyle de oldu.

Değneğin iki tarafı da İngiliz.

 

Devam edeceğiz...

 

Kaynakça

(1) 28.09.2001 Tarihli gazeteler

(2) Mehmet Hasan BULUT, İngiliz Derviş, Marcel Yayın evi, 2015, s. 55

(3) Nial Ferguson, The House of Rothschild: The World's Banker, 1849-1999, Penguin Books, New York, 2000, s.296

(4) David Lavingstone, Dünyayı Yöneten İlluminati'nin Gizli Tarihi, Nokta Kitap, 2013,s. 243

(5) Nial Feguson, İmparatorluk: Britanya'nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, Mütercim: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013, s.226-227

(6) David Lavingstone, Dünyayı Yöneten İlluminati'nin Gizli Tarihi, Nokta Kitap, 2013,s. 244

(7) https://islamansiklopedisi.org.tr/saati-ahmed-b-abdurrahman

(8) Hüseyn Hilmi IŞIK,Seâdet-i Ebediyye, Hakikat Kitap Evi, 2010, s. 409

(9) Ekrem Buğra Ekinci, HASAN EL-BENNÂ: MÜRŞİT Mİ? AKTİVİST Mİ?, http://www.ekrembugraekinci.com/article/?ID=1053&hasan-el-bennC3A2:-mC3BCrC59Fit-mi--aktivist-mi-

(10) https://www.islamist-movements.com/37553

(11) Ekrem Buğra EKİNCİ, İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı, Arı Sanat Yayınları, 2018, s.90

(12) Aliya İzzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, Fide Yayınları, 2010, s.54

(13) https://www.worldbulletin.net/balkans/akif-emre-interview-with-alija-izetbegovi-h165415.html

(14) https://www.timeturk.com/tr/2013/07/02/mehmet-akif-ersoy-ihvan-in-kurulusunda-yer-aldi-mi.html

(15) http://ramazanayvalli.net/islamiyet-terore-karsidir/

(16) Hasan el-Benna, Hatıralar, s. 144

(17) https://samanews.ps/ar/thumb.php?src=uploads/images/120709184258EDA7.jpg&w=420&h=296&zc=1

(18) Ekrem Buğra EKİNCİ, İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı, Arı Sanat Yayınları, 2018, s.91

 

 
Etiketler: İHVAN-I, ‘?’, ihvan, müslimin, müslüman, kardeşler, hasan, el-benna, be
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
07 Temmuz 2020
Masonlar Gözünü Omü Rektörlüğüne Mi Dikti?
15 Haziran 2020
Uyuyarak, Büyümek ‘Ortadoğu’
20 Mart 2020
Yeni Çağın Kurbanı ‘İnsan Irkı’
27 Ocak 2020
OK VE YAYIN İNKILABI ‘BİYOTERÖRİZM’
21 Ekim 2019
Ok Ve Yayın İnkılabı ‘Drone’
24 Haziran 2019
Hakikatin Ölümü Mehdi, Mesih Ve Armageddon
22 Nisan 2019
DARBE ÜSLERİ
09 Nisan 2019
"KRALİÇE'Yİ ÖLDÜRMEK" KEHANET, REİNA ve YENİ ZELANDA
04 Mart 2019
SAYIN BAŞKAN, İZNİNİZLE
14 Ocak 2019
BATININ KEDİCİKLERİ
27 Aralık 2018
ÖFKENİN FİKRİ
18 Aralık 2018
AK PARTİ'NİN İÇİNDEKİ AK'ŞENERCİLER
15 Ekim 2018
NAZİLERİN SAMSUN’A MİRASI
08 Ekim 2018
TSK'YA PSİKOLOJİK OPERASYON
01 Ekim 2018
CAMİ Mİ MASONLARIN TAPINAĞI MI?
24 Eylül 2018
İLLA
17 Eylül 2018
MEZHEPSİZ BİLGE MEŞREBSİZ FİKİR
10 Eylül 2018
MASUMİYET LAFZI
06 Eylül 2018
FETÖCÜLER Mİ MEALİSTLER Mİ?-2
05 Eylül 2018
Fikrimiz neyse zikrimizde “o” olacak
05 Eylül 2018
“TERÖR SARMAŞIĞI”
05 Eylül 2018
Psikolojik Terörizm ve Transhümanizm
05 Eylül 2018
Tahtın varisi “Akşener”
05 Eylül 2018
Devşirmenin yeni yüzü
05 Eylül 2018
Uyuşturulmuş yeni dünya
05 Eylül 2018
Bir maske bin bir surat
05 Eylül 2018
KİTLESEL İNFİAL
05 Eylül 2018
TÜRK SİYASET DENKLEMİ
05 Eylül 2018
YAZI-TURA MI AK MI KARA MI?
05 Eylül 2018
AHVALİMİZİN MEALİ
05 Eylül 2018
TÜREDİ Mİ TÜRETİLDİ Mİ?
05 Eylül 2018
İHANET VE MEDENİYET
05 Eylül 2018
SİYASET, EKONOMİ, SİBER VE ZIRVALAMA GÜCÜ
05 Eylül 2018
ÇAKAL’IN POSTLARI
05 Eylül 2018
MODERN ÇAĞIN TEOLOJİSİ
05 Eylül 2018
HAKEMİN HÂKİMİYETİ
05 Eylül 2018
SAVAŞÇI KEŞİŞ
05 Eylül 2018
ENTRİKANIN PAYİTAHTI
05 Eylül 2018
PSİKOLOJİK TERÖRİZM DE “NAZİ FAKTÖRÜ”
05 Eylül 2018
İLK ADIM “SADAT”
05 Eylül 2018
MESELE
05 Eylül 2018
GİDİŞ NEREYE ABBAS?
05 Eylül 2018
HEDEF ve TAHTASI
05 Eylül 2018
BİR GENÇLİK
05 Eylül 2018
FETÖCÜLER Mİ MEALİSTLER Mİ? - 1
05 Eylül 2018
DOLAR VE BTK
05 Eylül 2018
SIFIR MI BİR Mİ?
05 Eylül 2018
SABREDEN DERVİŞ MİYİZ, BEKLEYEN BUDALA MI?
Haber Yazılımı